Anmäl dig här

6 februari 16:00 - 19:45Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Utredning och behandling av komjölksproteinallergi med patienten och vetenskap i fokus

Nestlé Health Science har den stora glädjen att bjuda in dig som är barnläkare, barndietist eller sjuksköterska till ett symposium om hur klinisk praxis förenas med vetenskap inom behandling av komjölkallergi. 

Tillsammans med världsledande experter kommer vi att beröra en rad viktiga frågor:  

  • Hur påverkas tarmfloran av allergi?
  • Hur tar du ställning till vilken kostbehandling som är lämplig för barn med ärftlighet eller som har diagnostiserats med komjölkproteinallergi?
  • Utredning och aktiv behandling av komjölkproteinallergi – hur långt har vi kommit och vart är vi på väg?
  • Hur kan vi jobba hälsoekonomiskt med patienten och forskningen i centrum?

Diskutera med världsledande specialister

Vi är stolta över att få besök av Christina West och Ralf Heine, som båda är världsledande experter inom ämnet allergi och även tarmflora. De kommer hålla en föreläsning och diskussion om flera utmaningar samt frågor som sjuksköterskor, pediatriker och dietister tar ställning till på daglig basis.  

Vår förhoppning är att du efter symposiet har nya insikter som underlättar och stärker ditt kliniska ställningstagande i kommande utredningar och behandlingar av mjölkallergi.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Anmäl dig här

TID & PLATS

Göteborg 

Datum: 6 februari 2018

Tid: 16:00 – 19:45

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65

Anmäl dig här

Agenda

Välkomstmingel

20min

Tarmflorans betydelse vid allergi och förhållandet till pre- och probiotika enligt evidensen, vad är nytt?

Christina West

55min

Treating Cow's milk protein allergy, -the past the present the future

Föreläsning och gemensam diskussion

Ralf Heine

60min

Paneldiskussion

15min

Produktinformation från Nestlé Health Science

15min

Middag

60min

Föreläsare

Christina West

Tarmflorans betydelse vid allergi och förhållandet till pre- och probiotika enligt evidensen, vad är nytt?

Christina West är överläkare och docent och sedan 2014 medicinskt ansvarig för barn- och ungdomsallergologin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hon leder en tvärvetenskaplig grupp som i kliniska prövningar och epidemiologiska studier studerar olika aspekter av allergiska sjukdomar- prevention, behandling och prognostiska markörer. Ett av Christina Wests forskningsintressen är tarmens mikrobiota, och hur man kan modulera tarmens mikrobiota med kostinterventioner samt pre- pro och synbiotika. West har flera förtroendeuppdrag- bland annat i World Allergy Organization’s kommitté- WAO Barrier Disease Issues & the Microbiome Committée, hon är ordförande i in-FLAME Microbiome interest group samt sitter i Fakultetsnämnden vid Medicinska Fakulteten, Umeå universitet. West är sedan 2014 Associate Editor för tidskriften Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. West är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare vid nationella konferenser som Kungliga vetenskapsakademin och Medicinska riksstämman samt vid internationella symposier och kongresser anordnade av European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), World Allergy Organization (WAO) samt Federation of American Society of Experimental Biology (FASEB). West handleder doktorander, postdoktorer och studenter. Hon har uppmärksammats för sin forskning och erhållit priser från Svenska sällskapet för medicinsk forskning, Throne Holst Foundation, Umeå University Young Investigator award och Kungliga Skytteanska priset. Hon har publicerat över 50 artiklar, författat bokkapitel och skriver om pre- och probiotika i behandling och prevention av allergiska sjukdomar för den medicinska databasen UptoDate.

Läs mer

Ralf Heine
MD FRACP

Treating Cow's milk protein allergy, -the past the present the future

Dr Ralf Heine has practiced as a Paediatric Gastroenterologist and Allergist at the Royal Children’s Hospital in Melbourne, Australia, with over 25 years of clinical experience. Dr Heine is recognised as an international expert in cow’s milk allergy. He has been actively involved with the DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy) guidelines which were drafted in 2010. More recently, he has co-authored the iMAP guidelines (2017), an international adaptation of the British MAP (Milk Allergy in Primary Care) guidance. As a Senior Research Fellow at the Murdoch Children’s Research Institute and The University of Melbourne, Dr Heine has been involved in multiple clinical trials on food allergy and has published over 90 peer-reviewed articles. Dr Heine has recently joined Nestlé Heath Science, Switzerland, as the Global Medical Director for Paediatric Care where he will focus on new concepts in the treatment of cow’s milk allergy

Läs mer

Överenskommelse om samverkansregler: Den medarbetare som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagandet är inhämtat.